شرکت تامین آب صفه

هدف: تأمین آب پایدار برای استان اصفهان

زمینه فعالیت: طرح های انتقال آب

استراتژی: برنامه ریزی برای تأمین منابع آبی استان از حوضه‌های درون و برون سرزمینی

شرکت “تأمین آب صفه” (آیواسکو) با هدف تامین آب مورد نیاز استان اصفهان، تأسیس گردید و پس از تاسیس، رسالت اجرای طرح ملي نمک‌زدایی و انتقال آب از دریای عمان به استان‌اصفهان را بر عهده گرفت.در همین راستا این شرکت با سرعت و جدیت و با جذب منابع انسانی مجرب و متخصص و با انعقاد قراردادهای لازم با مشاورین، پیمانکاران، سرمایه گذاران و سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات و برنامه ریزی های لازم، عملیات اجرایی یکی از بزرگترین طرح های آبگیری و شیرین سازی و انتقال 400 میلیون مترمکعب آب دریای جنوب  با طول 1100 کیلومتر خط انتقال به قطر 2000 و 1600 میلیمتر را به استان اصفهان در مهرماه سال 1401  آغاز نمود.

برنامه ریزی، مهندسی و فاز بندی اجرای طرح

در مطالعات شناخت این طرح بیش از 20 مسیر  و160 گزینه هیدرولیک برای انتقال آب دریا به اصفهان از سواحل خلیج فارس تا دریای عمان و با عبور از استان‌های مختلف از جمله هرمزگان، بوشهر، فارس بررسی و ارزیابی شد و در نهایت پس از تکمیل مطالعات طرح و انجام ارزیابی‌های زیست محیطی، گزینه برتر با آبگیری از ساحل دریای عمان در استان هرمزگان و مسیر انتقال از استان‌های کرمان و یزد به دلیل کیفیت آب بهتر، مسیر مناسب‌تر و همچنین امکان دفع شورابه به آب‌های آزاد انتخاب  شد و پس از اینکه مطالعات و تهیه اسناد فنی پروژه در بهار و تابستان سال ۱۴۰۱ تکمیل و مهندسی ارزش نیز در چند مرحله بر اجزاء طرح اعمال شد، مراحل اجرایی در فازهای زودهنگام، اول، دوم،  برنامه ریزی و  با حمایت دولت سیزدهم و پشتیبانی صنايع استان اصفهان، عملیات اجرایی فاز زودهنگام از مهرماه سال۱۴۰۱ آغاز شد. در همین راستا، با اخذ مجوز و هماهنگی  برگزاری مناقصات پیاپی پیمانکاران در طول مسیر انتخاب و مستقر شده و بلافاصله تهیه و تولید لوله های پروژه با تامین ورق  از كارخانه  فولاد مبارکه اصفهان، کار تولید لوله‌های پروژه با انعقاد قرارداد با ۸ کارخانه بزرگ لوله سازی در کشور  و 11کارخانه پوشش کار با سرعت در دستور کار قرار گرفت و در حال تکمیل می‌باشد. مراحل اجرای طرح مذکور در فازها به شرح زیر تعریف و در حال اجرا میباشد:

مرحله اجرایی فاز اول(بخش زودهنگام)

نظربه بحران آب اصفهان یک فاز زودهنگام برای اجرای فاز اول طرح  تعریف گردید.

 • هدف: احداث سامانه انتقال 70 میلیون مترمکعب آب از سیرجان(انشعاب واسکو،آبرسانی به صنایع جنوب شرق کشور) به اصفهان شامل خط انتقال و مخازن و ایستگاههای پمپاژ
 • طول اجرای خط انتقال : 780کیلومتر از سیرجان تا اصفهان با انشعابات
 • قطر لوله : 1600-2000 میلیمتر سیرجان تا اصفهان با انشعابات
 • ارتفاع پمپاژ انتقال از سیرجان تا مخزن اصلی کمشچه در اصفهان(متر): 150 متر
 • تعداد مخازن تعادلی:  3باب به حجم  30000مترمکعب
 • ایستگاه های پمپاژ و مخزن 30000 مترمکعبی مکش، در انشعابات: 1 باب به ارتفاع پمپاژ 280 متر

مرحله اجرایی فاز اول(بخش تکمیلی) و دوم

به موازات فاز زودهنگام مطالعات تکمیلی و خدمات مهندسی و مجوزها و مقدمات آغاز عملیات اجرایی فاز اول و دوم در پاییز سال 1402 تکمیل گردید.

 • هدف: احداث آبگیر و تاسیسات شیرین سازی و انتقال70 MCM در فاز اول MCM 200 در فاز دوم  آب شیرین از  ساحل سیریک به اصفهان
 • ظرفیت آبگیر: 600 میلیون مترمکعب در سال
 • ظرفیت آب شیرین کن: 200 میلیون مترمکعب در سال
 • طول اجرای خط انتقال برای تکمیل فاز زودهنگام: 438 کیلومتر خط انتقال از سیریک تا سیرجان
 • تعداد مخازن تعادلی: 4باب به حجم  30000مترمکعب (3 باب از سیریک تا سیرجان، 1 باب  تکمیلی فاز زودهنگام از سیرجان تا اصفهان)
 • ایستگاه های پمپاژ: 13 باب(9 باب از سیریک تا سیرجان و4 باب تکمیلی فاز اول از سیرجان تا اصفهان)
 • قطر لوله : 2000 میلیمتر