سهامداران

شرکت تامین آب اصفهان صفه  با هدف تامین آب پایدار در استان اصفهان، با سهامداری شرکت های زیر در دی ماه  1397 تأسیس گردید تا عهده دار اجرای طرح تأمین و انتقال آب به صفهان باشد.

سهامداران

اتاق بازرگانی اصفهان

سهامداران

ذوب‌آهن اصفهان

سهامداران

پالایشگاه نفت اصفهان

سهامداران

فولاد مبارکه اصفهان

سهامداران

شهرداری اصفهان

سهامداران

سازمان همیاری شهرداری ها

سهامداران

فلز تدارک