شرح مناقصه

مناقصه تامین ۲۰۰۰ متر کابل افشان NYY کلاس ۵ -۴*۴ طبق فایل پیوست


شرکت ملل آرمه در‌نظر دارد با برگزاری مناقصه جهت تامین کابل مورد نیاز پروژه بازار طلای زرین اقدام به انتخاب تامین کننده برتر از دو بعد کیفیت و قیمت بپردازد. خواهشمند است تمامی فیلدهای مشخصات شرکت خود را تکمیل نموده و قیمت نهایی مدنظر خود را بدون احتساب ۹ درصد ارزش افزوده ثبت نمایید.

 

اوووپس! نمی توانیم فرم شما را بیابیم.