20 فروردین, 1403

معرفی پروژه انتقال آب از دریای عمان به صنایع اصفهان

مقدمه در شرایط اقلیمی و بحران های حاکم بر فلات مرکزی ایران همواره تامین منابع آبی جدید و پایدار مورد توجه  بوده است نمک زدایی و […]