مدیر تحقیق و توسعه

22 اردیبهشت, 1400
مهندس سینا شهامت جو

مهندس سینا شهامت جو

مدیر تحقیق و توسعه
15 بهمن, 1399

مهندس مهرداد رفیع زاده

مدیرعامل
11 آذر, 1399
مهندس مهدی ماست بند‌زاده

مهدی ماست بند‌زاده

معاون مالی و اقتصادی
11 آذر, 1399

مهندس آرش رفیع زاده

قائم مقام مدیرعامل